Moqui Coaching

Paarden / Coaching / Petra

Tarieven

Intake gesprek € 25,00
Coaching per sessie € 120,00 + intake gratis
Pakket:
Intake gratis + 5 sessies
€ 500,00
Pakket:
Intake gratis + 7 sessies
€ 690,00